Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΛΜΠΑΖΙΝ
Ἡ είκόνα τοῦ Ἀλμπαζίν ἀνῆκει στόν τύπο τοῦ Σημείου (βλ. σχετικό ὑπόμνημα προηγουμένως) καί εἰκονίζει τήν στιγμή τῆς Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου. Ἁγιογραφήθηκε ἤ βρέθηκε στό Ἀμπαζίν τό 1666. Τό 1868 τήν μετέφερε στήν πόλη τοῦ Εὐαγγελισμοῦ (Μπλαγκοβεσιένσκ) ὁ Ἐπίσκοπος Βενιαμίν, ὅταν διορίσθηκε στήν Ἐπισκοπή τῆς Καμτσάκας. Ἕνας ἀπό τούς διαδόχους του καθώρισε τήν 9η Μαρτίου σάν ἡμέρα ἑορτασμοῦ της καί θέσπισε νά ψάλλονται οἱ χαιρετισμοί ἐνώπιόν της. Ἔκτοτε ἡ εἰκόνα τιμήθηκε πολύ στήν εὐρύτερη περιοχή τοῦ ποταμοῦ Ἀμούρ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου