Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015

Η Μονή της Παναγίας Υπάτης στην Κερύνεια -


web statisticsΗ Μονή της Παναγίας Υπάτης βρίσκεται σε απόσταση δύο περίπου χιλιομέτρων ανατολικά του χωριού Άγιος Αμβρόσιος στην Κερύνεια, στους πρόποδες του βουνού Αετοφωλιά. Ο ναός που υπάρχει σήμερα, αφιερωμένος στην Υπαπαντή, ήταν το καθολικό ερειπωμένης μονής. Ανήκει στον τύπο του ανεπτυγμένου σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλο ναού και χρονολογείται στo β΄ τέταρτο του 12ου αιώνα. Η προσθήκη στα δυτικά έγινε κατά τους χρόνους της φραγκοκρατίας. Δεν σώζονται τοιχογραφίες ούτε κινητός εξοπλισμός. Υπήρξε μετόχι της Mονής του Αντιφωνητή. Μετά το 1974, οι Τούρκοι κατακτητές κατέστρεψαν το εικονοστάσιο και την αγία τράπεζα.

Όπως περιγράφεται μεταξύ 1898 και 1936 (οι φωτογραφίες ποιο κάτω ομολογούν μια διαφορετική ιστορία ...): Το Μοναστήρι της Απάτη (επίσης: Παναγία Υπάτη) βρίσκεται περίπου ένα μίλι μακριά από τον Αντιφωνητή. Υπάρχει μια μικρή βυζαντινή γοτθική εκκλησία, κάποτε κέντρο ενός μοναχικού περίβολου από του οποίου δεν παραμένει ούτε ίχνος (εδώ και πολύ καιρό έχει χαλαστεί), εκτός από την πόρτα εισόδου κοντά στο ανατολικό άκρο του ναού.

Ο χώρος έχει τώρα οργωθεί κάτω από το έδαφος. Η εκκλησία είναι άθικτη και χρησιμοποιείται, καθώς έχει προστεθεί στο καθολικό θάλαμος ενός κλίτους προς τα δυτικά τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει εικόνες ή αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά κανενός ενδιαφέροντος. Το τέμπλο είναι του κοινού τύπου και έχει σοβαρές ζημιές / κατεστραμμένο. Ένα γοητευτικό χειροποίητο μανουάλι είναι το μόνο κομμάτι από τα έπιπλα της εκκλησίας που έχει κάποιο πρόσχημα αρχαιότητας.
Αυτό το μοναστήρι μπορεί να χρονολογηθεί στα πρώτα χρόνια του δέκατου έκτου αιώνα.

Σημείωση: το κείμενο έχει συνταχθεί από τις ποιο κάτω κύριες πηγές: "L'art gothique et la Renaissance en Chypre, 1899", Camille Enlart (διάσημος Γάλλος ιστορικός και ειδικός για την Κύπρο), σελίδες 202 / 5, "Μνημεία της Κύπρου, 1918", George Jeffery, σελίδα 319/20 και «Ιστορική Κύπρος, 1936", Rupert Gunnis, σελίδα 315 / 7.

The Monastery of Panagia Ypati is located about twokilometers east of the village of AyiosAmbrosios in Kyrenia, at the foot of a mountain called aetopholia (eagle's nest). The churchwhich exists today isdedicated to Ypapanti (the Presentation of Christ in the Temple),and it was the Katholikon (mainchurch) of a ruinedmonastery. It belongs to the cross-in-square church type with a domed and dates to thesecond half of the 12th century. The nave added to the west was during the years ofFrankish rule. There are no frescoes or mobile equipment surviving. It used to be a dependency of the Monastery of Antiphonitis. After 1974, the Turkish conquerorsdestroyed the iconostasis and the altar.

As seen between 1898 and 1936 (the Photos above tell a different story...): The Monastery of Apati (also: Panaya Ypati) lies about a mile distant from Antiphonitis. There is a small Byzantine Gothic church, once the centre of a monastic enclosure of which latter not a fragment remains (long since been pulled down), except the entrance doorway near the east end of the church.

The site is now ploughed over. The church is intact and used, and a nave of one bay has been added to the west end within the last few years. No paintings or architectural features of any interest. The iconostasis is of a common type and badly damaged/destroyed. A charming wrought iron candlestick is the only piece of church furniture with any pretence to antiquity.
This monastery may be dating from the early years of the sixteenth century.

Note: the text is compiled from these main sources: "L'art gothique et la Renaissance en Chypre, 1899", Camille Enlart (the famous French historian and Cyprus expert), pages 202/5, "Monuments of Cyprus, 1918", George Jeffery, page 319/20 and "Historic Cyprus, 1936", Rupert Gunnis, page 315/7.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου