Σάββατο 4 Αυγούστου 2012

Για την Παναγία μας , Μήτηρ του Θεού , Μαρία


web statisticsΟ Ηλίας Μηνιάτης γεμάτος από αγάπη και σεβασμό για τη μεσιτεία , την πρoστασία και τη σκέπη της Παναγίας μας, αναφέρει στις Θεομητορικές του Διδαχές. Δεν ξέρετε , Χριστιανοί ποια είναι των απελπισμένων η ελπίς; Ποια είναι των των αμαρτωλών η καταφυγή; Ποία είναι των Χριστιανών η Μητέρα Μαρία, η Πάναγνος Δέσποινα». Και πιο κάτω σημειώνει . « Ο Θεός παρακαλεσμένος από την Παναγίαν Παρθένον , πάντα την εισακούει. Αυτός είναι ο Υιός της , εκείνη είναι η Μητέρα του. Και να κάνει ο Υιός το ζήτημα της Μητρός του , τούτο δεν είναι χάρις , είναι χρέος φυσικόν. «Παρέστη η Βασίλεισσα εκ δεξιών σου.». Δηλαδή πως επάνω από όλα τα τάγματα των Αγγέλων, των Αρχαγγέλων , των Χερουβίμ , και των Σεραφίμ, την έβαλε να καθίσει εις τα δεξιά του, εις το θρόνο της Βασιλευούσης Θεότητος .

Η Μητέρα μας Παναγία έχει παρρησία να μεσιτεύει για όσους της ζητούν την βοήθεια της . Διότι ο Υιός της και Κύριος μας της λέγει: « Αίτησε, μήτερ εμή, και ουκ αποστρέψω σε» , «Κάθου εκ δεξιών μου, και βασίλευε εν ουρανώ και επί της γης, και ας σε προσκυνούσιν οι Αγγελοι και οι άνθρωποι ως Βασίλισσαν Θεού Μητέρα.»
…Ας γένει το θέλημα της Μητρός. Είμαι Θεός, είμαι Υιός. Ως θέλεις τα κάμω διά το θέλημα της Μητρός… χριστιανέ ας μη παρακαλεί τινάς άλλος για σένα. Αν εκείνη μόνη παρακαλέσει ,εισακούεται ,διότι είναι Μήτηρ. «Πολλά ,πολλά ισχύει δέησις Μητρός προς ευμένειαν Δεσπότου» …Δεν ξέρις χριστιανέ ,πως ένα δάκρυ της Μητέρας εκείνης της Κεχαριτωμένης, πολλές αμαρτίες εξαλείφει ; Μια μεσιτεία της , ένας λόγος ,ένα νεύμα έχει δύναμη να αλλάξει όλην την θείαν αγανάκτηση σε έλεος και ευσπλαχνία..Τρέξε στην σκέπη της , παρακάλεσε τη βοήθεια της , ήλπισε στην προστασία της . Και να είσαι βέβαιος πως κράτωντας τέτοια άγκυραν , δε θα χαθείς!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου