Αι Γενεαί πάσαι μακαρίζομέν Σε την μόνην Θεοτόκον...
Οι πρώτοι χριστιανοί της Παλαιστίνης που είδαν με τα μάτια των το Χριστό και την Παναγία Μητέρα Του Μαρία είχαν βέβαια πολλούς λόγους να σεβαστούν και να τιμήσουν το πρόσωπό της και τη μνήμη της. Αυτό όμως που ακολούθησε κατόπιν στην διάρκεια των είκοσι χριστιανικών αιώνων σχετικά με την τιμή και την ευλάβεια στο πρόσωπο της Παναγίας δεν εξηγείται ανθρώπινα, παρά μόνο πως η ταπεινή Κόρη της Ναζαρέτ ήταν όντως «Κεχαριτωμένη», είχε δηλαδή τη Χάρη του Θεού από τη Γέννηση ως την Κοίμησή της και πέρα από την Κοίμησή της.
Γιατί με τη Χάρη του Θεού γεννήθηκε θαυματουργικά από τους γέροντες, τον Ιωακείμ και την Άννα. Με τη Χάρη του Θεού στον Ευαγγελισμό της δέχεται και αποδέχεται το μήνυμα της εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου Ενανθρωπήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και γίνεται Θεοτόκος, «τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξοτέρα των Σεραφείμ».
Και πάλι με τη Χάρη του Θεού γίνεται και παραμένει στους αιώνες «Πάντων θλιβομένων η χαρά και αδικουμένων προστάτης και πενομένων τροφή λιμήν και πύλη σωτηρίας των ανθρώπων». Εδώ κι εκεί στο πρόσωπο της γης υψώνονται τα Μοναστήρια και τα ξωκκλήσια της, σε σιωπηλές νύκτες ψάλλονται οι Παρακλήσεις και οι Χαιρετισμοί και στα χριστιανικά ονόματα που δίνουμε στα παιδιά μας, οι Μαρίες, οι Βαγγελίτσες, οι Δέσποινες, οι Παρθένες, οι Παναγιωτίτσες και άλλα στολίζουν τα χριστιανικά σπίτια και τα Συναξάρια της Εκκλησίας μας.
  Ο Γυναικείος πολιτισμός στις χριστιανικές μας κοινωνίες οφείλει πολλά στο πρόσωπο της Παναγίας και το πρότυπό της σαν Αγνής Κόρης και Μητέρας του Θεού, στέκει υψηλό ιδανικό για την αληθινή Γυναίκα και επανορθώνει την ιερότητά της όσες φορές οι πτώσεις των πολιτισμών και των ηθών λερώνουν την εικόνα της.
  Η εποχή μας φαινομενικά ανύψωσε τη Γυναίκα, της έδωσε τίτλους και αξιώματα προβολής της, ουσιαστικά όμως έπαυσε να τιμά την Μητρότητα και την Αγνότητά της, αλλοιώνοντας έτσι το πρόσωπο και την προσφορά της στον πολιτισμό της ανθρωπότητας.
Ωστόσο, όπως όλες οι περασμένες χριστιανικές Γενιές και μεις ψάλλομε σήμερο τα εγκώμιά της «Αι γενεαί πάσαι μακαρίζομέν Σε την μόνην Θεοτόκον» και προσπαθούμε να κρατήσωμε καθαρή την εικόνα της Γυναίκας, της Κόρης, της Μάνας, της Αδελφής

Ο πρ.Κισάμου & Σελίνου Ειρηναίος (Γαλανάκης)