Κυριακή 5 Αυγούστου 2012

Δέσποινα πάντων Δέσποινα: Κυπριακός Βυζαντινός ύμνος πρός την Θεοτόκο.


web statistics


03ΑΥΓ


ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑΝ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ

Δέσποινα πάντων Δέσποινα και πάντων υπερτέρα
Άνασσα πάντων άνασσα των ουρανών υψηλοτέρα
Των αρχαγγέλων η χαρά και των οσίων πάντων
Θρόνε ηλίου στάλακτε καθέδρα του βασιλέως
Εύτριπτε χείραν κραταιάν και φύλαττε τον κόσμον
Τους ιερείς ευλόγησον τους ιερουργούντας
Τους Βασιλείς στερέωσον τους γάρ σε προσκυνούντας
Τους μοναχούς συμπάθησον τους σε παρακαλούντας
Όλον τον κόσμον σκέπασον Δέσποινα Παναγία
Και δη ημάς αξίωσον ηδήν την βασιλείαν
Την Βασιλείαν ουρανών και θύραν παραδείσου
Παράδεισε πάντιμε το ωραιότατον κάλλος
Όταν σαλπίσει σάλπιγγα την φοβεράν ημέραν
Όταν καθίσει ο Κριτής ίνα κρίνει τον κόσμον άπαντον
σ΄όλην την οικουμένη
Και λύτρωσε μας του πυρός και της φρικτής ημέρας
Ηδέ ημάς τους στεναγμούς ηδέ τα δακρυά μας
Ηδέ και μην παρίδεις Δέσποινα Θεοτόκε
Κυπριακός Βυζαντινός Ύμνος προς την Θεοτόκο

ΠΗΓΗ.NOCTOC 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου