«Πρόσφυξ συν τοις τέκνοις σου, αγαθή, ήλθες εκ του Πόντου, και παρέχεις τον γλυκασμόν, πάσι τοις εν πίστει τιμώσι την Μορφήν σου, και ταύτην προσκυνούσι σε, Πεντεβρυσιώτισσα».
Μεγαλυνάριο
Θαύματα της Χρυσοκεφάλου στην Τραπεζούντα του Πόντου εκ των γραπτών πηγών
Ο βασιλιάς Ανδρόνικος «εν τω περιωνύμω της Χρυσοκεφαλου ναώ εισερχόμενος ηύχετο εις Θεόν, εδάκρυσε, και εις άμυναν εκαλείτο την αγνήν Θεομήτορα. Εις ύπνους δε τραπείς εκ πολλής αθυμίας, ήκουσε φωνήν γλυκυτάτην, Ανδρόνικε, η δέησίς σου ηκούσθη… τη τιμία κεφαλή της πανυμνήτου Θεοτόκου της Χρυσοκεφάλου… προσεκόλλαψε και κατεκόσμησεν…».
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Θαύματα της Χρυσοκεφάλου στην Τραπεζούντα του Πόντου.
Η ιερή εικόνα ήρθε με θαυμαστό τρόπο στην Τσιμερά για προστασία και προφύλαξη από τα βρώμικα χέρια των Τούρκων κατακτητών της αλησμόνητης πατρίδας. Τα μόνα θαύματα που μπορεί κανείς να αναφέρει είναι:
α) Η Παναγία Χρυσοκέφαλος δεχόταν τους καημούς και τα βάσανα των Ορθόδοξων Χριστιανών και τους ενδυνάμωνε πνευματικά, γιατί η ύπαρξή τους καθημερινά ήταν μεταξύ ζωής και θανάτου. Σκλάβοι μέσα στην ίδια τους την Πατρίδα.
Τα παραπάνω φαίνονται στην ιερή εικόνα της Θεοτόκου που ήταν κατάμαυρη από τα πολλά θυμιατίσματα και αναμένα κεριά των υποδούλων παιδιών της, που νύχτα και ημέρα άναβαν το κανδήλι, θυμιάτιζαν με το λιβάνι και άναβαν κεράκια στη χάρη της, για πνευματική και ηθική ενδυνάμωση.
β) Η θεραπεία του Προδρόμου Θεοδώρου «εκ λοιμώξεως δεινά» και «τη Χρυσοκεφάλω τη Θεομήτορι χρυσοθήναι» μετά από την θαυματουργική θεραπεία από την Ιερή και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας (Θεοτόκου) Χρυσοκεφάλου.
γ) Οι αυτοκράτορες Κομνηνοί μετά από νικητήριους πολέμους προσέφεραν πολλά «αφιερωτήρια», αφιερώματα, στην Παναγία (Θεοτόκο) Χρυσοκεφάλου. ΄Ετσι, ο αυτοκράτορας Τραπεζούντας Ανδρόνικος ο Γίδος (1222-1235), για τη νίκη του το έτος 1323 κατά του σουλτάνου του Ικονίου Αλαεντίν Κεϊκομπάτ, «θέλων απονείμαι τη Θεοτόκω… τα εικότα, λίθους τίμιους και μαργάρους λαμπρούς, ους εκ της λείας ειλήφει Μελίκ του σουλτάνου εκείνου, τη τιμία κεφαλή της αχράντου στήλης της πανυμνήτου Θεοτόκου της Χρυσοκεφάλου και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του εν αγκάλαις αυτής ενεχομένου προσεκόλλαψε και κατεκόσμησεν… τω αυτής ιερωτάτω νεώ τω μεγάλω».
δ) Ο βασιλιάς Ανδρόνικος «εν τω περιωνύμω της Χρυσοκεφάλου ναώ εισερχόμενος ηύχετο εις Θεόν, εδάκρυε, και εις άμυναν εκαλείτο την αγνήν Θεομήτορα. Εις ύπνους δε τραπείς εκ πολλής αθυμίας» άκουσε φωνή γλυκυτάτην «Ανδρόνικε, η δέησις σου ακούσθη…».
ε) ΄Οταν οι άνδρες εύζωνοι Ματσουκαΐτες (Ματσούκα) συνέλαβαν τον σουλτάνο, τον οδήγησαν στο βασιλιά Ανδρόνικο, ο οποίος με μεγάλη φιλανθρωπία και αγάπη αντιμετώπισε αυτόν. Δεν επέτρεψε να είναι δεμένος, ως αιχμάλωτος, αυτός που είχε την σουλτανική εξουσία, διέταξε δε να περιέλθει ο σουλτάνος την πόλη «εις προπομπήν» ήσυχα και ήρεμα υποστηριζόμενος από δύο των επισήμων ανδρών, έπειτα δε έφιππος και ακολουθούμενος από το λαό «να περιέλθη» τον χώρο του αιγιαλού και από την μεγάλη πύλη (της πύλης του αιγιαλού), αφού περάσει, να οδηγηθεί στα βασιλικά ανάκτορα. «Εισελθών δε ο σουλτάνος εις την πόλιν και προ του μεγάλου ναού της παναχράντου Θεομήτορος (Χρυσοκεφάλου) φθάσας λέγεται ότι εστέναξεν εκ μέσης καρδίας και εταλάνισεν εαυτόν…».
στ) Μετά από τα παραπάνω ο βασιλιάς διέταξε «σάλπιγγα τε μέγα ηχήσαι και κρουσθήναι τα λοιπά των οργάνων» και να συγκεντρώσουν όλους στο περιώνυμο και θείο μεγάλο ναό της πανύμνητης Θεομήτορος (Χρυσοκεφάλου). Αφού συγκεντρώθηκαν μέσα στον ναό, έψαλαν τα ευχαριστήρια «τω Θεώ και τη των καλών οδηγώ τη Μητρί».
ζ) Θεωρείται πολύ μεγάλο θαύμα πως τα ξεριζωμένα και εξαθλιωμένα από τις σκληρές κακουχίες και με αφάνταστες ταλαιπωρίες παιδιά της μετέφεραν στην Ελλάδα την ιερή εικόνα Της με άγνωστο, αλλά θαυματουργό τρόπο, βοηθούμενα από τη Χάρη Της. Συγκεκριμένα, η εικόνα μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη (1922).
Από τη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε στις Πέντε Βρύσες (Πέντε Πηγάδια) Λαγκαδά την ημέρα της γιορτής της Ζωοδόχου Πηγής το 1922, από τους Πόντιους πρωτεργάτες, πρωτοπρ. πατέρα Ανανία Ανανιάδη, τον γιο του Γρηγόριο Ανανιάδη, τον Παναγιώτη Νεμψίδη και τους συγχωριανούς και συμπατριώτες τους, που κατοικούν στην παραπάνω κωμόπολη και ενορία Πέντε Βρύσες.
Θαύματα της Ιερής εικόνας Παναγίας Χρυσοκεφάλου στις Πέντε Βρύσες Λαγκαδά
Αναφέρονται δύο από τα θαύματα που έχουν άμεση σχέση με την Ιερή εικόνα (β’ όνομα: Πεντεβρυσιώτισσα και αναπαλαίωση Της).
Αναφέρονται δύο από τα θαύματα της ιερής εικόνας της Παναγίας Χρυσοκεφάλου «΄Αξιόν έστι» της Τραπεζούντας του Πόντου, που, αφ’ ενός μετενομάσθηκε σε Παναγία Πεντεβρυσιώτισσα και αφ’ ετέρου δέχεται με θαυματουργικό τρόπο την αναπαλαίωση (καθάρισμα).
Η Παλαιά, ιερή εικόνα της Παναγίας της Πεντεβρυσιώτισσας (13ου -14ου αι.), αγιογραφήθηκε από άγνωστο, αλλά ευλαβέστατο αγιογράφο. Ήρθε με τους πρόσφυγες το 1922 στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Δε γνωρίζουμε λεπτομέρειες για τον τρόπο μεταφοράς της. Το ίδιο έτος την μετέφερε μέσα σε τσουβάλι στις Πέντε Βρύσες ο αείμνηστος Παναγιώτης Νεμψίδης του Γεωργίου με τα πόδια (απόσταση 30 χλμ.), την ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής. Για το λόγο αυτό πανυγηρίζουμε κάθε χρόνο στη γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής, την Παναγία την Πεντεβρυσιώτισσα.
΄Απειρα είναι τα θαύματα της Παναγίας της Πεντεβρυσιώτισσας. Θα αναφέρουμε μόνο δύο πρόσφατα. Γιατί το ένα έγινε αιτία να δοθεί το όνομα «Πεντεβρυσιώτισσα» και το άλλο (θαύμα) για να αναπαλαιωθεί και ένθρονισθεί στο νέο μεγαλόπρεπο και ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι του Ιερού Ναού με μεγαλοπρέπεια, ως «Υπέρμαχος Στρατηγός», και «Παντάνασσα» και «Άξιόν έστι».
Πώς δόθηκε το όνομα Πεντεβρυσιώτισσα
Το πρώτο θαύμα της παλαιάς και θαυματουργού βρεφοκρατούσας Παναγίας μας φανερώθηκε πρόσφατα. Ήταν 12 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή του 1994 και ώρα 3 μ.μ. Κτύπησε το κουδούνι της οικίας του ιερέως (πρεσβυτέριον). Ήταν μία νεαρή κυρία που μου είπε: «Πάτερ, θέλω να μου διαβάσετε αρτοκλασία». Μνημόνευσα τα ονόματα υπέρ υγείας και σε λίγο ετελείωσα. Παρακάλεσα τους προσκυνητές να περάσουν στο αρχονταρίκι της Ενορίας, για να πάρουν ευλογία. Ενώ η πρεσβυτέρα ετοίμαζε το κέρασμα, ρώτησα, όπως ερωτώ πάντα τους προσκυνητές: «πως έτσι και περάσατε από την ενορία μας;». Η νεαρή κυρία μου είπε πως είδε στον ύπνο της την Παναγία μας και της είπε να πάει στις Πέντε Βρύσες, στην Παναγία την Πεντεβρυσιώτισσα και ότι θα πραγματοποιήσει ο,τι της ζητήσει. «Ξύπνησα, πάτερ, και άρχισα να ερωτώ τι είναι Πέντε Βρύσες και σε ποιο μέρος βρίσκονται. Ρωτώντας έφτασα στην Ενορία σας, στο πανέμορφο χωριό σας». — «Πώς είδες, παιδί μου, την Παναγία; πως ήταν;» ρώτησα και πάλι. — «Ήταν πάτερ πολύ μαυρισμένη, αλλά αρχόντισσα κυρά. Διέκρινα όμως τα χείλη της, τα οποία μου είπαν τα λόγια που σας ανέφερα». – «΄Ελα παιδί μου, της είπα, ακολούθησε με». Φτάσαμε μέσα στο ναό και στην αριστερή πλευρά του κυρίως ναού στο χώρο των γυναικών. Στον τοίχο ήταν κρεμασμένη η παλαιά Ιερή εικόνα της Θεοτόκου. Μόλις την αντίκρυσε, φώναξε κλαίοντας: «Αυτή είναι η Παναγία που είδα στον ύπνο μου, πάτερ» και αγκάλιασε την ιερή εικόνα της Παναγίας κλαίοντας απαρηγόρητα. Μετά από πρότασή μου έμεινε η ευλαβέστατη κυρία να παρακολουθήσει την παράκληση που ψάλλεται προς την Θεοτόκον τις δύο πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου. Την σύστησα μετά το «Δι’ Ευχών…» στο εκκλησίασμα και η ίδια, σχεδόν κλαίοντας, διηγήθηκε το θαύμα της Παναγίας μας της Πεντεβρυσιώτισσας.
Μετά τρεις μήνες, στις 17 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5 μ.μ., έφτασε στις Πέντε Βρύσες ένας νεαρός 28 περίπου ετών, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμαΣυναντηθήκαμε στον Πρόναο της Εκκλησίας. -«Ήρθα, πάτερ, να προσκυνήσω την Παναγία την Πεντεβρυσιώτισσα. Είμαι ο αδελφός της κυρίας που πριν τρεις μήνες είδε την Παναγία στον ύπνο της και ήρθε στην εκκλησία σας. Για μένα προσευχόταν η αδελφή μου». Και άρχισε να διηγείται δακρυσμένος: «Είχα φύγει από το σπίτι μου.΄Εκανα χρήση ναρκωτικών. Ζούσα ανήθικηζωή. Δεν ήξερα που βρισκόμουν. Μέρα-νύχτα η αδελφή μου, προσευχόταν. Μία νύχτα όμως ξεχωριστή για μένα, στον ύπνο μου, στον ξύπνιο μου ήταν, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, και ενώ βάδιζα, ένα αόρατο χέρι με τράβηξε από την ωμοπλάτη μου και μία γυναικεία φωνή μου είπε: «Σταμάτα αυτή τη ζωή που κάνεις». Ήταν η Παναγία που μίλησε. Ήμουν ξύπνιος η κοιμόμουν; Δεν γνωρίζω. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι πήγα στο ΄Αγιον ΄Ορος. ΄Εμεινα αρκετό καχρό. Μετάνοιωσα για όλα. Εξομολογήθηκα τέλεια και για όλα. Τώρα, πάτερ, ζω. Μέχρι τώρα ζούσα σ’ άλλον κόσμο, σε κόσμο φθοράς και θανάτου». Τον οδήγησα στην ιερή παλαιά εικόνα της Παναγίας, την αγκάλιασε και είπε: «Σ’ ευχαριστώ Παναγία μου, μου έσωσες για πάντα την ζωή μου, σ’ ευχαριστώ, που με τράβηξες από το σκοτάδι στο φως και από τον θάνατο στη ζωή». Σήμερα είναι παντρεμένος και με ένα τέκνο.
Πως αναπαλαιώθηκε η παλιά Ιερή εικόνα της Θεοτόκου
Το δεύτερο θαύμα της Παναγίας της Πεντεβρυσιώτισσας συνέβη πριν από δύο χρόνια σε μια άρρωστη γυναίκα που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Οι γιατροί της είπαν ότι η ασθένειά της είναι αθεράπευτη. Σκεφθείτε σε τι κατάσταση βρισκόταν. Ο άνθρωπος τις ώρες αυτές η πλησιάζει τον Θεό η όχι. Η άρρωστη, αλλά πολύ πιστή κυρία, προσευχήθηκε και ζήτησε τη χάρη της Παναγίας. Η Παναγία μας, που είναι μητέρα του Θεού και των ανθρώπων, ειδικά δε των πονεμένων ανθρώπων, εμφανίζεται στον ύπνο της και της λέει: «Βοήθησε με κι Εγώ θα σε θεραπεύσω». Η ιερή μορφή της Παναγίας ήταν μαυρισμένη, αλλά αρχοντική. Για δεύτερη φορά εμφανίζεται η Παναγία με φωτεινά χρώματα, γλυκό πρόσωπο, μεγάλα σοβαρά μάτια, ρούχα χρωματιστά, στέμμα στο κεφάλι της (Παντάνασσα) και το φόντο της εικόνας θαλασσί… «Ξύπνησα, ευτυχισμένη που είδα την Παναγία». «΄Εψαχνα, δύο χρόνια», διηγείται, «για να βρω την Παναγία σ’ όλες τις Εκκλησίες, κυρίως της Θεσσαλονίκης και σ’ οποία άλλη πόλη η χωριό πήγαινα. ΄Εφτασα και μέχρι την Αυστραλία, αλλά πουθενά δεν την βρήκα. Μια μέρα έφτασα στις Πέντε Βρύσες. Δεν γνωρίζω πως βρέθηκα. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι, όταν είδα την Παναγία, ταράχτηκα από απερίγραπτη χαρά και άθελά μου φώναξα: αυτή είναι η Παναγία που ψάχνω, αυτή είναι η γλυκεία μου Παναγία! Αποφασίσαμε με τον άνδρα μου να αναπαλαιώσουμε την εικόνα. Πήγαμε στο Πανόραμα στον πατέρα Παύλο Πολίτη, άγιο άνθρωπο και επιστήμονα αναπαλαιωτή ιερών εικόνων, ιερομόναχο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, που έχει ΄Αγιο Ηγούμενο, τον πατέρα Συμεών. Τον ρωτήσαμε αν μπορεί να καθαρίσει – αναπαλαιώσει την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της ενορίας των Πέντε Βρύσεων. Ο πατήρ Παύλος δέχθηκε. Ρωτήσαμε τον ιερατικό προϊστάμενο του Ιερού Ναού Γεννήσεως Θεοτόκου πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Παύλο Καρατζίδη, τότε, Λυκειάρχη του Γενικού Λυκείου Λαγκαδά, τιπρέπει να κάνουμε, για να μας δώσει την εικόνα ώστε να αναπαλαιωθεί με δικά μας έξοδα. «Η Εικόνα, ως γνωστόν, δεν βγαίνει από την Εκκλησία, αν δεν δοθεί άδεια από τον Σεβα-σμιώτατο Μητροπολίτη Λαγκαδά πατέρα Σπυρίδωνα», είπε ο π. Παύλος. Επισκεφθήκαμε τον αγιο Λαγκαδά και εκείνος μας έδωσε ευλογία -άδεια». Αυτά διηγείται η ευσεβής και ανώνυμη κυρία.
Πράγματι, παρέδωσα την ιερή, παλαιά και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μας στην ασθενούσα κυρία, αφού προηγουμένως έψαλα δέηση υπέρ υγείας όλου του κόσμου και των ευλαβεστάτων ενοριτών μου. Συγκινήθηκα τόσο πολύ, γιατί νόμιζα ότι άδειαζε η εκκλησία μου. Μα και η πιστή κυρία έκλαιε με αναφιλητά και μου είπε: «Σα να κρατώ στην αγκαλιά μου την μητέρα που με γέννησε, πάτερ». Την πήγαν κατ’ ευθείαν με έγγραφό μου (αφού την φωτογραφίσαμε προηγουμένως) στην Ιερά Μονή ΄Αγίας Τριάδος. Μετά από τρεις ημέρες πήρε τηλέφωνο η ασθενής κυρία και κλαίοντας μου είπε: «Βλέπω πως από το πρώτο καθάρισμα η μορφή της Παναγίας είναι αυτή που είδα στον ύπνο μου, πάτερ, την δεύτερη φορά.΄Οταν την πρωτοαντίκρυσα μούδιασε όλο μου το σώμα. ΄Ενιωσα ότι κάποιο βάρος έφυγε από πάνω μου. ΄Εγινα καλά. Η Παναγία με θεράπευσε». Την ίδια εβδομάδα έκανε εξετάσεις και οι γιατροί απόρησαν. Κάποιον άγιον έχεις, της είπαν, οι εξετάσεις είναι όλες καλές. Η Παναγία η Πεντεβρυσιώτισσα όντως θεράπευσε την πιστή ανώνυμη κυρία.
Θαύματα Της που έχουν σχέση με τον πιστό λαό του Θεού
1.                   Μετά από την λιτανεία έβρεξε
Ήταν άνοιξη προς καλοκαίρι του έτους 1965. Δεν είχε βρέξει ο Θεός καθόλου. Οι άνθρωποι, τα ζώα, τα σπαρτά κ.λπ. κινδύνευαν από τη φοβερή θεομηνία της ξηρασίας. Οι ευλαβείς και πιστοί ενορίτες, στην κατάσταση που βρίσκονται, υψώνουν τα βλέμματα τους στον ουρανό, στον πατέρα Θεό και τρέχουν στην Εκκλησία, στον πατέρα Πασχάλη. «Πατέρα Πασχάλη», του λένε, «ας πάρουμε τις εικόνες από την εκκλησία και ας κάνουμε λιτανεία. Να προσευχηθούμε όλοι, γιατί χανόμαστε». Η καμπάνα της Εκκλησίας κτυπά, οι ευσεβείς ενορίτες παίρνουν τις εικόνες που δεν είχαν βάρος και βγαίνουν από την Εκκλησία ψάλλοντας. Ενώ βγαίνουν στον αυλόγυρο της Εκκλησίας, ακούγεται ένας φοβερός κρότος σαν να έσκασε κανόνι. ΄Ολοι τρόμαξαν. Τρέχουν μέσα στην Εκκλησία, αλλά τι να δουν; Βλέπουν την ιερή εικόνα της Παναγίας Χρυσοκεφαλου κάτω πεσμένη. Την σήκωσαν επάνω, την πήραν μαζί τους. Ήταν πολύ βαριά και, όταν έφθασαν ψάλλοντας στο δυτικό ύψωμα, έκαμαν τη δέηση. Στο γυρισμό της λιτανείας έριξε ο Θεός στη γη άφθονο νερό. Σώθηκαν οι άνθρωποι, τα ζώα και τα σπαρτά. ΄Ολοι έμεναν άναυδοι. Ποτέ δε ξεχνούν το θαύμα αυτό της Παναγίας Χρυσοκεφαλου «΄Αξιον έστι» της Τραπεζούντας του Πόντου, της Πεντεβρυσιώτισσας.
2.                   Μετά από δώδεκα χρόνια απέκτησε κοριτσάκι
Δώδεκα χρόνια η κ. Ελισάβετ δεν αποκτούσε παιδί. Στο δωδέκατο έτος παρουσιάζεται η Παναγία και της λέει:«Μη στενοχωρήσαι, κόρη μου Ελισάβετ, εγώ η Παναγία θα σου δώσω ένα κοριτσάκι και να βάλεις το όνομά μου, Μαρία». Πράγματι η κ. Ελισάβετ απέκτησε κόρη και την ονόμασε Μαρία. Είναι παντρεμένη με δύο καλά παιδιά και με μια καλή χριστιανική οικογένεια.
3.                   Η Παναγία ελευθέρωσε την έγκυο γυναίκα
΄Εγκυος γυναίκα, αφού ο άντρας της έφυγε στρατιώτης είχε μεγάλο φόβο πως θα γεννήσει. Το βράδυ της παρουσιάζεται η Παναγία και της λέει: «Μη φοβάσαι, εγώ θα σε βοηθήσω». Την άλλη ημέρα, όταν την έπιασαν οι πόνοι, αισθάνθηκε την Παναγία να είναι βοηθός της και γέννησε πολύ εύκολα, χωρίς να το καταλάβει.
4.                   Θεραπεύθηκε από μεγάλη μελαγχολία
Νέα γυναίκα έπασχε από βαρειά μελαγχολία, Στράφηκε προς την χάρη της Παναγίας, διάβασε
Παράκληση και – ώ του θαύματος! – έγινε καλά, και καθημερινά δοξάζει το όνομα Της. Αποτέλεσμα ευγνωμοσύνης της προς την Θεοτόκο είναι να μην απουσιάζει ποτέ από την Εκκλησία της, από κάθε Θεία Λειτουργία, Παράκληση, χαιρετισμούς κ.λπ.
5.                   Το παιδί που μίλησε
Το 1996, 13 Μαρτίου, φέρανε ένα παιδάκι ηλικίας 6 ετών που δεν μιλούσε καθόλου. Μετά από την Παράκληση προς την Παναγία μας και τη μνημόνευση του ονόματος Τριαντάφυλλου, το παιδί φώναξε γιαγιά! Του μίλησε η πρεσβυτέρα Αικατερίνη. ΄Ολοι και ειδικά οι γονείς του παιδιού, θαύμασαν, συγκινήθηκαν και ευχαρίστησαν την Παναγία την Πεντεβρυσιώτισσα.
6.                   Θεραπεία από καρκίνο κοριτσάκι επτά ετών
Ανήμερα της γιορτής της Ζωοδόχου Πηγής,
Γιορτής της Παναγίας μας Χρυσοκεφάλου «΄Αξιον έστι» Πεντεβρυσιώτισσας, ο πατήρ Βασίλειος της Ενορίας Αγίου Χριστοφόρου της πάνω Πόλεως Θεσσαλονίκης έφερε στην ενορία Πέντε Βρύσες τη μικρή Δήμητρα 7 ετών με τους γονείς της. Επέστρεψε από το νοσοκομείο της Αγγλίας εγχειρισμένη στο κεφάλι της και ραμμένη από πίσω από τον κρόταφο μέχρι το μέτωπο. Το πρόσωπο κατακίτρινο. Το ύφος του κατσου-φιασμένο, αμίλητο και μελαγχολικό. Με δάκρυα στα μάτια και λύπη στην ψυχή διαβάσαμε την μικρή Παράκληση προς την Παναγία μας. Μόλις τέλειωσε η Παράκληση περάσαμε στο αρχονταρίκι της Εκκλησίας. Ο πατήρ Παύλος, ρώτησε τη μικρή Δήμητρα: «Δήμητρα σου άρεσε η Εκκλησία μας, η Παναγία; Εκείνη, γέλασε. Οι γονείς απόρησαν, που για πρώτη φορά μετά από την εγχείριση στο κεφάλι γέλασε. Ζήτησε να κατεβεί από την αγκαλιά της μητέρας της. Κατέβηκε. Τράβηξε προς την πρεσβυτέρα Αικατερίνη και ζήτησε ζάχαρη. Εκείνη μετά χαράς της έδωσε. Βάδισε μέσα στην αίθουσα. ΄Εφυγαν. Και μετά από δύο ημέρες πήραν τηλέφωνο οι γονείς, λέγοντας ότι η Δήμητρα είναι καλά. Σταμάτησε ο εμετός. Σήμερα είναι ένα υγιέστατο, ζωηρό κοριτσάκι. Η Δήμητρα και οι γονείς της, από τότε εκκλησιάζονται τακτικά στην ενορία μας και ευχαριστούν εκ βάθους καρδίας την Παναγία μας.
7.                   Θεραπεία αρρώστου από τα Γρεβενά
Ηταν πρωί Κυριακής 10.30, μόλις σχόλασε η Εκκλησία. Μπήκαν δύο κοπέλες μέσα στο ναό
και, ενώ διάβαζα παράκληση προς την Παναγία μας, παρακολούθησαν και αυτές την παράκληση διαβάζοντας και τα ονόματά τους. Μετά από το χρίσιμο με λαδάκι της Παναγίας (από το κανδηλάκι της), με ρώτησε η μία από τις δύο κοπέλες. — «Πάντοτε αυτή τη στολή των αμφίων φοράτε, πάτερ;». — «΄Οχι, αλλά σήμερα έτσι έτυχε».
— «Στη βόρεια πλευρά της Εκκλησίας έχετε πόρτα;» — «Ναι» απήντησα.
— «Πάτερ, μου είπε, έχουμε τον πατέρα μου άρρωστο στο νοσοκομείο και είδα στον ύπνο μου ότι βρέθηκα σ’ αυτήν την Εκκλησία, φορούσατε κίτρινα άμφια και βγαίναμε από τη βόρεια πόρτα, γι’ αυτό σας ρώτησα. Ήταν και ο άρρωστος ο πατέρας μου, τον οποίο χρίσατε με το λάδι της Παναγίας και έγινε καλά». Πράγματι βουτήξαμε ένα βαμβακάκι στο λάδι της Παναγίας, κάναμε μία δέηση προς την Παναγία και έφυγαν. ΄Εφτασαν στο νοσοκομείο, τον έχρισαν με το λαδάκι της Παναγίας, πίστευσαν, παρακάλεσαν, και το θαύμα έγινε. Τώρα είναι υγιέστατος. Από τα Γρεβενά μετά από ένα μήνα, ημέρα Σάββατο, ήλθαν, ύστερα από τηλεφώνημα, στην Παναγία, τελέσαμε Θεία Λειτουργία, κοινώνησαν, ευχαρίστησαν την Παναγία και έφυγαν. Ποτέ δεν ξεχνούν την ευεργεσία της Θεοτόκου.
8.                   Τα παιδιά που δημιούργησαν καλή και χριστιανική οικογένεια
Δέκα χρόνια αρραβωνιασμένα ήταν τα παιδιά, Διάφορα εμπόδια δυσκόλευαν την τέλεση των γάμων τους, ώσπου μια μέρα έφτασε στην
Παναγία μας από την Κρήτη ένα αντρόγυνο. «Ήρθαμε, πάτερ, στη χάρη Της. Διάβασε μας μία Παράκληση, διάβασε αυτά τα ονόματα, παρακάλεσε την Παναγία να παντρευτούν». «΄Ολοι
μαζί να προσευχηθούμε, τους είπα, έτσι συνιστούσε ο καθηγητής της ερήμου Μ. Αντώνιος. Προσευχηθήκαμε μέσα από την Παράκληση της Παναγίας μας. Τρεις μέρες τρεις παρακλήσεις διαβάσαμε και μία Θεία Λειτουργία μαζί τελέσαμε. Κράτησα τα ονόματα των παιδιών, που πάντοτε μνημονεύω.
Μετά από τρεις μήνες έλαβα ένα συγκινητικό γράμμα που έγραφε: «Τα παιδιά παντρεύτηκαν και έκαμαν μία πράγματι χριστιανική οικογένεια. Ευχαριστούμε την Παναγία την Πεντεβρυσιώτισσα και την παρακαλούμε και τώρα και πάντοτε να βοηθάει τους έχοντες ανάγκη πιστούς».
9.                   Η Παναγία τους έσωσε από φοβερό αυτοκινητιστικό ατύχημα
Ήταν ημέρα της Αναστάσεως του Αγίου Λαζάρου, Σάββατο του 1996. Επέστρεφαν από εκδρομή επτά άτομα με τα παιδιά. Ξαφνικά το
Ι.Χ. φεύγει από την πορεία του, φέρνει αμέτρητες τούμπες, το Ι.Χ. καταστρέφεται, δεν ξανακυκλοφόρησε, και από τα επτά άτομα δεν έπαθε κανένας τίποτε. ΄Ενας από τους επτά επιβάτες του Ι.Χ., γυναίκα που υπηρετεί στην τουριστική Αστυνομία, ηλικίας περίπου 30 ετών, παρακαλούσε μετά από το ατύχημα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας λέγοντας: «Χριστέ μου, Παναγιά μου, δείξε μου ποιος άγιος μας έσωσε για να τον ευχαριστήσω και να τον ευχαριστώ σ’ όλη μου τη ζωή». Κάποια στιγμή της νύχτας είδε την Παναγία, την εικόνα της, την γλυκειά μορφή της, την οποία με κλάματα ευχαρίστησε.
Την ημέρα της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ (Τ.V.) στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο κ. Γεώργιος Παπαδάκης παρουσίασε την Ιερή Εικόνα της Παναγίας «΄Αξιον εστι» -Πεντεβρυσιώτισσας και όταν είδε την ιερή εικόνα της Παναγίας φώναξε: «Αυτή είναι η Παναγία που μας έσωσε τη ζωή, σ’ ευχαριστώ Παναγία μου».
Μετά από δέκα πέντε μέρες ήλθαν στο χωριό μας, στην Παναγία μας, με τα πολιτικά τρεις νέοι, μία γυναίκα και δύο άντρες. — «Πάτερ, θέλουμε να μας διαβάσεις μία δέηση προς την Παναγία την Πεντεβρυσιώτισσα». – «Ευχαρίστως», της απάντησα. Μόλις μπήκαμε στην Εκκλησία και είδε η κυρία (παντρεμένη και έγκυος) την ιερή εικόνα, σα να ζαλίστηκε και γύριζε αμήχανα μέσα στην Εκκλησία. Προβληματίστηκα. Τελειώνοντας την δέηση, προσήλθε πρώτη, γονάτισε και έκλαιε σαν μικρό παιδί. Την έχρισα με το λαδάκι της Παναγίας αυτήν και την παρέα της και κλαίγοντας μου διηγήθηκε το παραπάνω μεγάλο θαύμα. Τους έσωσε η μεγαλόχαρη Παναγία η Πεντεβρυσιώτισσα. Από τότε, περνούν και ευχαριστούν την Παναγία και η ίδια αλλά και πολλοί αστυνομικοί της τουριστικής Αστυνομίας.
10.               Του έφυγε το άγχος και βρήκε δουλειά
Νέος από την Αθήνα έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο στο σπίτι ενός εφημερίου λέγοντας: «Τι ώρα κάνετε παράκληση στην όμορφη κυρά, την Παναγία; Είμαι από την Αθήνα. Υποφέρω. ΄Εχω φοβερό άγχος. Κλείνομαι στο δωμάτιο μου και δεν θέλω να δω κανέναν, ούτε και τους γονείς μου». Το τηλέφωνο, το σήκωσε ο γιος του εφημερίου λέγοντας του: «Μήπως φίλε παίρνεις ναρκωτικά η άλλες ουσίες;» – «΄Οχι» του απάντησε.
Εκείνη τη στιγμή πήρε το τηλέφωνο ο π. Παύλος και μίλησε μαζί του. «΄Εχω φοβερό άγχος, πάτερ, με διώξανε και από τη δουλειά μου…». «Παιδί μου» του είπα, «εγώ θα κατέβω αμέσως και θα διαβάσω παράκληση, για σένα, για τον Ιωάννη», έτσι τον έλεγαν. «Εσύ όμως να πας να βρεις έναν πνευματικό πατέρα (Εξομολόγο) και να εξομολογηθείς. Να ζεις πάντοτε με προσευχή. Να βρεις μία Καινή Διαθήκη – Ορθόδοξη, να εκκλησιάζεσαι και να κοινωνήσεις, αφού σου επιτρέψει ο Εξομολόγος. Κάνε αυτά που σου λέω και όλα θα πάνε καλά».
Μετά από ένα μήνα τον πήρα στο τηλέφωνο και τον ρώτησα αν τα έκαμε αυτά που τον συμβούλεψα. «΄Ολα τα έκαμα και θα κάνω μια νέα ζωή. ΄Εγινα καλά και δουλειά βρήκα. Πράγματι είναι πολύ θαυματουργή η Παναγία η Πεντεβρυσιώτισσα, αλλά και η Εκκλησία με τα ιερά μυστήριά της», είπε. «Σας ευχαριστώ».
11.               Παρακαλούσε να της της δώσει ένα παιδί και της έδωσε τρία
Άγνωστη κυρία την ημέρα της υποδοχής της εικόνας που αναπαλαιώθηκε από τον πατέρα Παύλο Πολίτη ιερομόναχο της Ιεράς Μονής
Αγίας Τριάδος του Πανοράματος, παρακαλούσε αδιάκοπα την Παναγία να δώσει ένα παιδί στη νύφη της, σύζυγο του γιου της, γιατί έξι χρόνια παιδί δεν απέκτησαν. Πράγματι, η Παναγία μας έκαμε το θαύμα της, μετά από λίγες μέρες έμεινε έγκυος και αντί για ένα παιδί της έδωσε τρία παιδιά. Είναι η κυρία που την παρουσίασε η τηλεόραση. Η γυναίκα με τα τρία παιδάκια. ΄Οταν έφτασε για να ευχαριστήσει την Παναγία, αυτά τα λόγια είπε: «Βοήθησε Παναγία μου και την κόρη μου, να βρεθεί ένα καλό παιδί (τυχερό), (ήταν ελεύθερη), ένα παιδί σου ζήτησα, τρία μου έδωσες, σ’ ευχαριστώ.
12.               Η Παναγία λύνει τα προβλήματά μας
Ευλαβεστάτη κ. τέως Γυμνασιάρχης ειπε: «Η Παναγία μας η Πεντεβρυσιώτισσα λύνει όλα
τα προβλήματά μας. Ο κάθε χριστιανός που έχει κάποιο προσωπικό η οικογενειακό πρόβλημα, στρέφεται προς την Παναγία μας και η Παναγία μας του το λύνει. ΄Ετσι κι εγώ, όταν είχα κάποιο πρόβλημα υγείας, προς Αυτήν στράφηκα, την παρακάλεσα με πίστη, αγάπη, σεβασμό, υπομονή και επιμονή και μου έδωσε την υγεία μου. Καθημερινά την ευχαριστώ και ποτέ δεν απουσιάζω από τις λατρευτικές ώρες της Εκκλησίας μας».
13.               Θέλουμε να σαραντίσουμε τα δύο παιδιά μας
Αντρόγυνο με τους γονείς τους και τα δύο δίδυμα παιδάκια τους έφτασαν στην Παναγία
Χρυσοκέφαλο – Πεντεβρυσιώτισσα, για να σαραντίσουν τα μικρά παιδιά τους. Ο Εφημέριος, όμως, έλειπε και η πρεσβυτέρα τους είπε να καλέσουμε ιερέα από το Μοναστήρι της Αγιάς Τριάδος Πέντε Βρύσεων. Οι ευλαβείς προσκυνητές απάντησαν, λέγοντες: «Εμείς θέλουμε να μας σαραντίσει τα παιδιά ο εφημέριος και γι’ αυτό φτάσαμε εδώ, γιατί ο ίδιος δεήθηκε μαζί μας στην Παναγία μας και η Παναγία άκουσε το αίτημά μας». Εκείνη τη στιγμή έφτασε ο Εφημέριος και σαράντισε τα δύο παιδιά.
14.               Θαύματα από το 2000 και μετά
α. Η κύστη που εξαφανίστηκε
Προ τριών μηνών παρουσιάστηκε κύστη 5 εκ. στην δεξιά ωοθήκη γνωστής κυρίας. ΄Αρχισε να σταυρώνεται με λαδάκι της Παναγίας Χρυσοκεφάλου-Πεντεβρυσιώτισσας και η κύστη σε διάστημα 45 ημερών εξαφανίστηκε.
β. Γλύτωσε από βέβαιο θάνατο
Η Παναγία Πεντεβρυσιώτισσα με γλύτωσε από βέβαιο θάνατο σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Το αυτοκίνητο καταστράφηκε τελείως, αλλά εγώ σώθηκα έχοντας μόνον λίγους μώλωπες. Στο αυτοκίνητό μου είχα την ιερή εικόνα της Παναγίας Χρυσοκεφάλου-Πεντεβρυσιώτισσας, της οποίας τις μεσιτείες αιτούμαι πάντοτε και ειδικά την ώρα εκείνη.
γ. Απόκτησαν παιδί
Μεγάλη επιθυμία είχαμε με τον άντρα μου να αποκτήσουμε ένα παιδί. Πέρασαν πέντε χρόνια από τον γάμο μας και παιδί δεν είχαμε. Εξομολογηθήκαμε, μας διάβασε ο πάτερ μια ευχή τρεις φορές στην εικόνα της Παναγίας Χρυσοκεφάλου-Πεντεβρυσιώτισσας και το θαύμα έγινε. Αποκτήσαμε ένα γερό αγοράκι.
δ. Θεραπεία από φοβερούς πονοκεφάλους
Ο γυιός μου είχε συχνούς πονοκεφάλους, μάλλον αγχώδους προελεύσεως, όπως είπαν οι
γιατροί, επί δύο χρόνια. Με την βοήθεια της Παναγίας Χρυσοκεφάλου-Πεντεβρυσιώτισσας, την οποία επικαλεστήκαμε έγινε καλά, αφού καθημερινά αλειφόταν με το λαδάκι της.
ε. Απαλλαγή από άσχημη ψυχολογική κατάσταση
Το παιδί μου ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατά- στάση επί δύο μήνες. Περνούσαν πολλές ημέρες που δεν έτρωγε καθόλου, πότε-πότε έπινε λίγο
νερό και ήθελε να πεθάνει. ΄Ομως μια Κυριακή που πήγαμε να εκκλησιαστούμε στην Παναγία την Πεντεβρυσιώτισσα, προσευχηθήκαμε με πολλή πίστη, ακούσαμε το κήρυγμα, διαβαστήκαμε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας Χρυσοκεφάλου και σήμερα είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία του.
στ. Πέρασε στις πανελλήνιες εξετάσεις
Μαθητής έδωσε δύο φορές εξετάσεις, στο Μαθηματικό τμήμα, και δεν πέρασε. Παρακάλεσε την Παναγία Χρυσοκέφαλο-Πεντεβρυσιώτισσα και ύστερα από τρεις δεήσεις προς Αυτήν, πέρασε στη Σχολή που ζήτησε από την Παναγία.
ζ. Θεραπεία από παράλυση των άκρων
Αρρώστησε από υπερκόπωση και στεναχώρια. Εξασθένησαν τα νεύρα του και μια μέρα,ενώ ήταν στο μπάνιο, ένιωσε μια μεγάλη ζαλάδα, έπεσε κάτω και σχεδόν παρέλυσε από τη μέση και κάτω χωρίς να έχει καμία δύναμη. Τον πήγαν στο νοσοκομείο για εγκεφαλογράφημα. Κάθε μέρα άρχισε να σταυρώνεται με το λαδάκι της Παναγίας Πεντεβρυσιώτισσας, κάνοντας συνεχείς δεήσεις στην Παναγία και, ώ! του θαύματος, έγινε τελείως καλά.
Πηγή: Πρωτοπρ. Παύλος Καρατζίδης, Δρ. Θ. -πτυχιούχος Εκκλησιαστικής Παιδαγωγικής ακαδημίας Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφικής σχολής Αθηνών (Ιστορικό – Αρχαιολογικό), Θεολογικής σχολής Θεσσαλονίκης -, Πέντε Βρύσες Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης, 201