Τρίτη 6 Αυγούστου 2013

"Ήλθεν η Θεοτόκος εν τη Κύπρω εις χώραν Λάρναξ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου