Πέμπτη 15 Αυγούστου 2013

Προσκυνητής: Ἡ Παναγία στήν Ὀρθόδοξη Βυζαντινή Εἰκονογραφία

Προσκυνητής: Ἡ Παναγία στήν Ὀρθόδοξη Βυζαντινή Εἰκονογραφία: Τό πλέον λατρεμένο πρόσωπο τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας, μετά τά τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος, εἶναι τό πανάχραντο καί ὑπερευλογημένο πρόσω...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου