Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012

Σαλπίσωμεν ἐν σάλπιγγι ᾀσμάτων


web statistics


Σαλπίσωμεν ν σάλπιγγι σμάτων· προκύψασα γρ νωθεν, ἡ παντάνασσα Μητροπάρθενοςτας ελογίαις καταστέφει τος νυμνοντας ατήνΒασιλες καὶ Ἄρχοντες συντρεχέτωσανκαὶ τν Βασιλίδα κροτείτωσαν ν μνοιςΒασιλέα τέξασαντος θανάτῳ κρατουμένους πρίν, ἀπολσαι φιλανθρώπως εδοκήσαντα· Ποιμένες καὶ Διδάσκαλοι,τν τοῦ καλοῦ Ποιμένος, ὑπέραγνον Μητέρασυνελθόντες εφημήσωμεντν Λυχνίαν τν χρυσαυγῆ, τν φωτοφόρον Νεφέληντν τν ορανν πλατυτέραντν μψυχόν τε Κιβωτόντν πυρίμορφον τοῦ Δεσπότου θρόνοντν μανναδόχον χρυσέαν Στάμνοντν κεκλεισμένην τοῦ Λόγου πύληντν πάντων Χριστιανν τὸ καταφύγιον, ᾄσμασι θεηγόροις, ἐγκωμιάζοντες οτως επωμεν· Παλάτιον τοῦ Λόγου, ἀξίωσον τος ταπεινος μςτς ορανν Βασιλείας· οδν γρ δύνατον τῇ μεσιτείᾳ σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου