Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

Η Θεομήτωρ στο Άγιο Όρος


web statistics


 Κατά την γενική αγιορείτικη παράδοση, η Κυρία Θεοτόκος με τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, ταξίδευε με πλοίο από την Παλαιστίνη στην Κύπρο, για να επισκεφτεί τον Άγιο Λάζαρο (τοναναστημένο εκ νεκρών). Λόγω όμως μεγάλης τρικυμίας και με υπερφυσικό τρόπο, το πλοίο βρέθηκε στον Άθω και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Κλήμεντος στη Μονή Ιβήρων. Εκεί οι κάτοικοι του Άθω, οδηγούμενοι από τη θεία Πρόνοια, έσπευσαν να υποδεχθούν την μητέρα του Κυρίου μας Παναγία και αφού άκουσαν τη διδασκαλία της δέχθηκαν τοΧριστιανισμό. Λέγεται επίσης από την παράδοση, ότι ότανπλησίαζε το πλοίο της Παναγίας το Άγιο Όρος, καταστράφηκετο μεγάλο άγαλμα του Διός που βρισκόταν στην κορυφή του Όρους και τα υπόλοιπα είδωλα συνετρίβησαν. 
Η κορυφή του Άθω και όλα τα δέντρα και τα σπίτια έκλιναν και προσκύνησανπρος το μέρος του λιμανιού του Κλήμεντος όπου έμπαινε τοκαράβι της Παναγίας. Την άφιξη της Θεοτόκου στο Όρος αναφέρουν οι κώδικες Λ' 66 και Ι' 31 της Λαυριώτικης βιβλιοθήκης. Όταν οι απόστολοι έβαλαν κλήρο τις περιοχές στις οποίεςθα κηρύξουν, ζήτησε και η Παναγία να πάρει κλήρο για νακηρύξει το ευαγγέλιο. Ο κλήρος έδειχνε την περιοχή  Ιβηρίαν.
Ο  αρχάγγελος Γαβριήλ όμως παρουσιάστηκε και είπε στηνΠαρθένο ότι η πραγματική περιοχή στην οποία θα βρεθεί θα  είναι η Μακεδονία και το Όρος Άθως. Όταν μπήκε το καράβιστο λιμάνι και έγινε μεγάλη αναταραχή στο Όρος, τότε οκάτοικοι ήρθαν και ρωτούσαν τον Ιωάννη, πως έγιναν όλα αυτάκαι από ποιά δύναμη. Και αυτός τους εξήγησε και τους κύρηξε τον λόγο του Θεού μιλώντας τους στα Ελληνικά, ενώ ήταν  Εβραίος.
Η Παναγία ευχαριστημένη από την ομορφιά του Όρουςκαι τον κλήρον που της δόθηκε, προσευχήθηκε στον Χριστό λέγοντας:
"Υιε μου και Θεέ μου, ευλόγησον τον τόπον τούτον και κλήρον μου. Και επίχεον επ' αυτού το έλεος σου και φύλαξον αβλαβή ως της συντελείας του αιώνος τούτου και τους κατασκηνούντας εν αυτώ, δια το όνομα σου το Άγιον και Εμόν,ώστε δια μικρού κόπου και αγώνος της μετανοίας αφεθήναιαυτής αμαρτήματα αυτών. Έμπλησον αυτούς παντός αγαθού και αναγκαίου εν τω αιώνι τούτω και ζωής αιωνίου εν τωμέλλοντι καταξίωσον, δοξασον υπέρ πάντα τόπον, τον τόπον τούτον και θαυμάστωσον παντοιοτρόπως, πλήρωσον αυτόν εκπαντός έθνους των υπό τον Ουρανόν, των κεκλημένων τω ονόματι Σου και πλάτυνον τα σκηνώματα εν αυτώ από άκρον εως άκρου αυτού. Απάλλαξον αυτούς της αιωνίου κολάσεωςκαι σώσον εκ παντός πειρασμού, ορατών και αοράτων εχθρώνκαι πάσης αιρέσεως και ειρήνευσον τω ορθοδόξω δόγματι."
Τότε ακούστηκε φωνή από τους Ουρανούς που έλεγε:
"Όσα ήτησας και προσεύξω Μήτερ μου, ούτως έσται Σοί πάντα,εάν και αυτοί τα εντάλματά μου φυλάξωσιν! Από του νύν καιεξής έστω ο τόπος ούτος κλήρος Σός και περιβόλαιον Σόν καιΠαράδεισος, έτι δε και λιμήν σωτηρίας των θελόντων σωθήναι,αλλά και προσφυγή και καταφύγιον και ατάραχος λιμήν τηςμετανοίας των πεφορτισμένων με πολλάς αμαρτίας."

Το Άγιον Όρος Είναι Κλήρος Της Παναγία ς
Η Κυρία Θεοτόκος όταν φανερώθηκε στον πρώτο ερημίτητου Άθωνα. τον άγιο Πέτρο (655—681) και μετά από τέσσερις ωςπέντε αιώνες στον ηγούμενο της Μεγίστης Λαύρας Νικόλαο καιστον ένα και στον άλλο είπε: « Η κατοίκησή σας και η κατά Θεόνανάπαυσή σας άλλου πουθενά δεν θα είναι παρά μόνο στο Όροςτου Άθωνος, το οποίον έλαβα από τον Υιόν και Θεόν μου να είναικλήρος δικός μου, στον οποίον εκείνοι που θέλουν νααναχωρήσουν από τις κοσμικές φροντίδες συγχύσεις, να έρχονταισ' αυτό και να δουλεύουν στο περιβόλι αυτό, να καλλιεργούν τηναρετή, την καθαρότητα της καρδιάς και την αγνότητα της ψυχήςτους και από τώρα και εμπρός θα λέγεται από όλους «Άγιον Όρος» «Αγιον Όρος τούντεΰθεν κεκλήσεται... και περιβόλι δικόμου».

«Υπόσχομαι δε, πολύ να αγαπώ, να βοηθώ και να σκέπω εκείνους, που με άδολη καρδιά έρχονται να δουλέψουν ολόψυχα στο Θεό, να προσεύχονται αδιάκοπα για την ψυχή τους, ναπαρακαλούνε το Θεό για την Εκκλησία Του και όλο τον κόσμο να τον φωτίσει ο Θεός να γίνουν όλοι πρόβατα γνήσια και άδολα τουΧρίστου και Θεού μας.»
«Με το έλεος και τη χάρη του Υιού και Θεού μου θα γεμίσειαπό την μια άκρη ως την άλλη το Όρος τούτο από Μοναχούς πλήθος πολύ ευσεβών και Ορθοδόξων. Για τούτο χαίρεται και αγάλλεται το πνεύμα μου, διότι όλοι αυτοί, θα υμνούν, θα ευλογούν και θα δοξάζουν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομα της Παναγίας Τριάδος. Από αυτούς τους Μοναχούς, με τα σημεία καιθαύματα που θα κάνουν, με την καθαρή και άγια ζωή τους, θα δοξάζεται και θα μεγαλύνεται, σε όλα τα πλάτη και τα μήκη, σεΑνατολή και Δύση, σε Βορρά και Νότο το όνομα του Θεού απόόλον τον κόσμο.»«Από την θλίψη, τη στενοχώρια, τους πειρασμούς, τα σκάνδαλα και τις στερήσεις που θα υπομένουν οι Μοναχοί αυτοί,θα μάθει ο κόσμος να κάνει υπομονή στις δύσκολες στιγμές της ζωής του.»
«Για όλα αυτά δε που θα υπομένουν αυτοί και δι' αυτών όλοςο κόσμος, θα παρακαλέσω τον Υιόν και Θεόν μου να συγχώρεσητις τυχόν ελλείψεις τους και να τους αξιώσει θείων και ουρανίων χαρισμάτων. Θα παρακαλέσω να τους χαρίσει ειλικρινή μετάνοιακαι φωτισμό για να κάνουν καλήν απολογία, κατά την ημέρα εκείνητην μεγάλη και επιφανή της Δευτέρας Παρουσίας και στη μέλλουσα δίκαια Κρίση να τύχουν του απείρου ελέους. Αλλά καιστην παρούσα ζωή θα έχουν κι από μένα μεγάλη βοήθεια, διότι θατους ελαφρύνω τους πόνους, τους κόπους, τις πίκρες και θααποδιώχνω τους νοητούς και αισθητούς πειρασμούς, που θα τους γίνονται από τον εχθρό και επίβουλο Διάβολο και πολέμιο τουανθρωπίνου γένους».Με τις υποσχέσεις και θείες υποθήκες αυτές της Παναγίας μας,το Άγιον Όρος, από τότε που κατοικήθηκε από Μοναχούς και μέχρι σήμερα, διαφυλάχθηκε και συνεχίζει την αγία ζωή και πνευματική δράση του, καίτοι οι κάτοικοι του Μοναχοί σκληρά κατά καιρούςδοκιμάστηκαν και μέχρι σήμερα δοκιμάζονται, από διαφόρους πειρα-σμούς ορατούς και αόρατους, με τη βοήθεια του Θεού και τη σκέπη της Θεοτόκου θα συνεχίσει τον Ιερόν αγώνα του, για να διαφυλάξειτην Πίστη, τη γλώσσα και τις εθνικοθρησκευτικές Παραδόσεις του Χριστιανισμού αβλαβείς και αδιαλώβητες, όπως από την αρχή μαςτις παρέδωσαν οι άγιοι Πατέρες των Επτά Αγίων ΟικουμενικώνΣυνόδων της Αγίας Εκκλησίας μας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου