Τρίτη 4 Αυγούστου 2015

31 Αυγούστου – Γιορτή Αγίας Ζώνης (Ποίημα).


web statistics


Πολυευκλεής, Πολύτιμη, Σεπτή Αγία Ζώνη
που απ΄ το Βατοπαίδιο, το σύμπαν περιζώνει.
Αγία Σωρός, πηγή της Χάριτος, Ελέους Σκεύος
των μοναζόντων θησαυρός, ορθοδοξίας Κλέος.
Περίζωσες τη Δέσποινα και η Χάρις παραμένει.
Όποιος θερμά παρακαλεί, κλαίοντας σε προσμένει.
Εσθήτα σου και Ζώνη σου, ω του Αχώρητου η Χώρα,
για ίαση μας άφησες ατίμητα, Παραμυθίας δώρα.
Στο Βατοπαίδιο σήμερα, όλη η γη γυρίζει.
Η Χάρις και η Δωρεά εκ της Σωρού, αναβλύζει.
Καρκίνου τρόμος και ίαση της ατεκνίας, Ζώνη,
περίζωσε τον πάσχοντα, κακό να μη ζυγώνει.
Μας χάρισες Παντάνασσα, δώρο με παρρησία
και η ποίμνη επροικίσθηκε, με Ζώνη Υπεραγία.
Από του Άθωνα γωνιά, στα πέρατα του κόσμου
εκπέμπει δώρα η Δέσποινα, είδα και εγώ το φως μου.
Παντελεήμων Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου