Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ(ποίημα)


web statistics

Της Χριστούφαντου
=====
Πάντοτε οἱ Χαιρετισμοί ἀγάλλουν τήν ψυχή μας,
στό ἱερό Ἀπόδειπνο, σέ κάθε προσευχή μας.
Πρό πάντων τήν Σαρακοστή, μέσα εἰς τούς Ναούς μας,
ἀγγελικῶς δοξάζουμε, Μητέρα τοῦ Χριστοῦ μας.

Τήν βλέπουμε στό θρόνο Της, μέσ᾽ στό χορό Ἀγγέλων,
Βασίλισσα οὐράνια, δόξα τῶν Ἀρχαγγέλων.
Προστάτις, κρίνα πάλλευκα, ἀκοίμητος κανδήλα
καί εὐωδία λιβανιοῦ, ὡς τῆς καρδιᾶς τά φύλλα.

Ἡ πάναγνή Της ἡ μορφή ὑπέρ τόν ἥλιον λάμπει,
γόνυ καρδίας κλίνομεν καί ζῆλος μᾶς ἀνάπτει. 
Ἀρχίζουν οἱ Χαιρετισμοί, τί ἅγιο μεγαλεῖο,
νοήματα τῶν στίχων τους μᾶς ὁδηγοῦν στό θεῖο.

Αἰῶνες, ἀκατάπαυστα, πόσοι τούς ἔχουν ψάλλει,
σέ Μοναστήρια, σέ Κελλιά καί σ᾽ Ἐκκλησιά Μεγάλη!
Τί δόγματα, τί θησαυρός, τί Βίβλου Ἱστορία,
ὕμνοι περιλαμβάνουνε τήν θεϊκή πορεία.

Ὅπου ὑπάρχει σύναξις, μέ τοῦ Χριστοῦ τά μέλη,
Παρασκευή Σαρακοστῆς πρός Θεοτόκο μέλπει.
Ὑμνοῦν τήν Θεομήτορα, δοξάζουν τόν Υἱόν Της,
κατάνυξιν βιώνουνε, δέχονται γλυκασμόν Της.

Πόσες φορές τό ἔθνος μας ἐδέχθη εὐλογία,
πόσες φορές ἐσώθηκε, γράφει ἡ ἱστορία!
Ἀπό τά ἔθνη τ᾽ ἄθεα καί ἀπό τούς βαρβάρους
ἡ Παναγιά τό ἔσωσε, ὅπως ἀπ᾽ τούς Ἀβάρους. 

Ὡς Παναγιοσκέπαστη πού εἶναι ἡ φυλή μας,
στήν Παναγιά προσβλέπουμε πάντα στήν προσευχή μας.
Θεόπαις Ἀειπάρθενε, ἐλπίς ἀπηλπισμένων, 
Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε, Χαρά τῶν πονεμένων. 

Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, πρός Σέ στρέφουμε ὄμμα,
Ὀρθοδοξίαν φρούρησον, τῆς Ἐκκλησίας Σῶμα.
Σκέπε τόν κόσμον ἅπαντα καί ὅλα τά παιδιά σου Σου,
μετάνοιαν Σύ δώρησον, προσμένοντας κοντά Σου. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου