Κυριακή 10 Αυγούστου 2014

Η Παναγία, η αγία των αγίων


web statistics

Στον ακάθιστο Ύμνο στρεφόμαστε στην Παναγία και της λέμε: “χαίρε αγία αγίων μείζων”. Αυτή είναι η μείζων όλων των αγίων. Άλλωστε, ο όρος Παναγία αυτό δηλώνει. Και μάλιστα ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι η Παναγία είναι “παντός αγίου κορυφή και τελείωσις”. Η Παναγία είναι η κορυφή κάθε αγίου, αγιότερη από κάθε άγιο, αλλά και η τελείωση των αγίων, από την άποψη ότι η Παναγία υπήρξε η χαρά όλων των αγίων, διότι δι αυτής ενηνθρώπησε ο Χριστός.
Κατά την διδασκαλία των αγίων Πατέρων η Παναγία δεν διέπραξε καμμιά αμαρτία στην ζωή της, ούτε και με τον λογισμό της. Ο νους της, η καρδιά της, οι επιθυμίες της, το σώμα της, όλα ήταν αγνότατα και καθαρότατα. Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι με την ενανθρώπηση δεν ήλθε μόνον ο Θεός σε μάς, αλλά ήλθε “καί εκ Παρθένου αγνής και αγίας, μάλλον δε πανυπεράγνου τε και υπεραγίας”. Και συνεχίζει ότι η Παναγία δεν ήταν μόνον πάνω από κάθε μολυσμό της σάρκας, αλλά ήταν και ανωτέρα από τους λογισμούς που προέρχονται από την σάρκα. Ακόμη και αυτό το σώμα της Θεοτόκου ήταν καθαρότερο και από τα πνεύματα των αγίων.
Τόση ήταν και είναι η καθαρότητα της Παναγίας μας, ώστε δεν μπορεί κανείς να ατενίση το ύψος της μεγαλωσύνης της. Είναι χαρακτηριστικό ένα τροπάριο που αναφέρεται στην Παναγία: “Απορεί πάσα γλώσσα ευφημείν προς αξίαν· ιλιγγιά δε νους και υπερκόσμιος υμνείν σε Θεοτόκε”. Δηλαδή, κάθε γλώσσα αδυνατεί όταν θέλη να υμνήση την Παναγία, και κάθε νους όχι μόνον των ανθρώπων, αλλά και αυτός των υπερκοσμίων αγγέλων, ιλιγγιά και σκοτίζεται όταν προσπαθή να υμνήση την Θεοτόκο. Όπως ο άνθρωπος σκοτίζεται και αισθάνεται ίλιγγο όταν βλέπει κάθε ύψος και βάθος, έτσι και ο πιο καθαρός νους, των ανθρώπων και των αγγέλων, αισθάνεται να σκοτίζεται και να ζαλίζεται όταν ατενίζη το πρόσωπο της Παναγίας.
Παρά την καθαρότητα και την αγνότητά της, δεν είναι αποκεκομμένη από το ανθρώπινο γένος, αλλά διαθέτει μεγάλη αγάπη προς τον άνθρωπο, έχει “μητρόθεα σπλάχνα”, δηλαδή διαθέτει σπλάχνα οικτιρμών ως Μητέρα του Θεού και ως δική μας μητέρα. Έχει το ύψιστο προνόμιο να είναι το πρόσωπο εκείνο που έδωσε την σάρκα της στον Υιό και Λόγο του Θεού, αλλά ταυτόχρονα να προέρχεται και από το δικό μας γένος, το ανθρώπινο γένος.
Πάντοτε, ιδιαιτέρως σήμερα, αυτήν την μεγάλη ημέρα, ενατενίζουμε το έκπαγλο πρόσωπό της και ζητούμε τις πρεσβείες της. Αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε κάτι κοινό μαζί της, αφού εκείνη ήταν καθαρότατη μέχρι το πιο λεπτότερο σημείο του λογισμού της, ενώ εμείς καθημερινώς διαπράττουμε πολλά αμαρτήματα. Και μέσα στην ζάλη μας αυτή και από τις αμαρτίες μας και από την όραση αυτού του μεγάλου προσώπου, της ζητούμε την αγάπη της, την συμπαράστασή της, τις πρεσβείες της.
Εύχομαι σε όλους σας χρόνια πολλά και ευλογημένα. Να έχετε τις πρεσβείες της Παναγίας μας σε όλη σας την ζωή. Η Παναγία να προστατεύη εσάς, τις οικογένειές σας, την πατρίδα μας και ολόκληρο τον κόσμο. Και να προσεύχεται για την μετάνοιά μας, καθώς επίσης να γίνη μεσίτριά μας κατά την μεγάλη ημέρα της Κρίσεως.

† Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Πεποικιλμένη τη θεία δόξη, η ιερά και ευκλεής Παρθένε μνήμη σου,
πάντας συνηγάγετο, προς ευφροσύνην τους πιστούς, εξαρχούσης Μαριάμ,
μετά χορών και τυμπάνων τω σώ, άδοντας Μονογενεί, ενδόξως ότι δεδόξασται.
*
Η δημιουργική και συνεκτική των απάντων, Θεού σοφία και δύναμις,
ακλινή ακράδαντον, την Εκκλησίαν στήριξον, Χριστέ·
μόνος γαρ ει Άγιος, ο εν Αγίοις αναπαυόμενος.
*
Φλόγα δροσίζουσαν Οσίους, δυσσεβείς δε καταφλέγουσαν,
Άγγελος Θεού ο πανσθενής, έδειξε Παισί· ζωαρχικήν δε πηγήν ειργάσατο την Θεοτόκον, φθοράν θανάτου, και ζωήν βλυστάνουσαν τοις μέλπουσι·
τον Δημιουργόν μόνον υμνούμεν, οι λελυτρωμένοι, και υπερυψούμεν εις πάντας τους αιώνας.
*
Νενίκηνται της φύσεως οι όροι, εν σοί Παρθένε άχραντε·
παρθενεύει γαρ τόκος, και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος.
η μετά τόκον Παρθένος, και μετά θάνατον ζώσα, σώζοις αεί, Θεοτόκε, την κληρονομίαν σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου