Σάββατο 13 Απριλίου 2013

Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου στήν καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου


web statistics

ΠΗΓΗ.ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΌΓΟΣπως σέ κάθε γωνιά τοῦ Περιβολιοῦ τῆς Παναγίας, ἔτσι καί στό περικαλλές παρεκκλήσιο τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς καλύβης τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου τῆς σκήτης Καυσοκαλυβίων, ψάλλεται ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Κυρίας Θεοτόκου.
Εὐχές, δεήσεις καί εὐχαριστήρια ἀναπέμπονται ἀπό τούς πατέρες στήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό καί προστάτιδα τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὑπέρ τῶν Ἁγιορειτῶν πατέρων καί ὅλων τῶν χριστιανῶν, ὅπως ἐλευθερώσει «ἐκ παντοίων κινδύνων» καί λυτρώσει «τῶν δεινῶν», ὅσους ψάλλουμε τό «Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε».Οἱ φωτογραφίες εἶναι ἀπό τούς πρώτους καί δεύτερους Χαιρετισμούς. Μάρτιος-Ἀπρίλιος 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου